TERMENI SI CONDITII
“BARILLA - MERIȚI UN BRAVO!”

Perioada de desfasurare: 10.08.2016 - 21.09.2016

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Concursul “MERIȚI UN BRAVO!” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de S.C. BARILLA G. E R. FRATELLI S.R.L., cu sediul social în Parma, Italia, Via Mantova, 166 – 43122, Cod fiscal şi Număr de Înregistrare în Registrul Comerţului din Parma 01654010345, Societate supusă administrării şi coordonării "Barilla Iniziative S.r.l.", denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") care va fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, prin afisarea in permanenta pe durata concursului “MERIȚI UN BRAVO!” pe site-ul www.meritiunbravo.ro.

1.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii promotiei, cu conditia anuntarii prealabile a modificarilor, prin publicare pe pagina web mentionata anterior, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.4. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la concursul “MERIȚI UN BRAVO!”

 

2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator site-ului www.meritiunbravo.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Promotia va incepe in data de 10.08.2016, ora 19:00, ora Romaniei si se va incheia in data de 21.09.2016, ora 23:59, ora Romaniei.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La campanie pot participa numai persoanele fizice, cetateni romani care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 10.08.2016 (denumite in continuare in mod individual „Participant” sau in mod colectiv „Participanti”).

Participantii trebuie sa aiba conturi active in reteaua de socializare Facebook sau o adresa de email valida.

3.4. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

4. MECANISMUL PARTICIPARII LA PROMOTIE:

4.1. Participantul se logheaza prin intermediul contului de Facebook isi da acceptul de a i se prelua si stocarea datelor personale de pe Facebook: nume, prenume, adresa de email.

4.2. Participantul accepta termenii si conditiile concursului “MERIȚI UN BRAVO!” prin faptul ca permite aplicatiei sa ii acceseze datele.

4.3. Participantul trebuie sa scrie un mesaj in care sa explice pentru ce realizare merita un bravo sau sa nominalizeze pe cineva care merita un bravo.

4.4. Mesajul acestuia va fi votat, prin apasarea butonului “Bravo!” de alti participanti. Fiecare vot este egal cu un punct. La finalul campaniei, juriul Barilla va oferi cate un BRAVO, cu valori cumulate de până la 100.000 de puncte, unuia sau mai multor participanti. Câștigător va fi declarat participantul cu cele mai multe puncte acumulate.

4.5. Organizatorul nu este responsabil de orice posibila intarziere legata de probleme tehnice care nu se intampla din vina acestuia (viteza Internetului, buna functionarea a retelei sociale Facebook etc.).

 

5.PREMIILE ACORDATE:

In cadrul acestui concurs, organizatorul oferă următorul premiu:

  • 1 calatorie la Academia Barilla, Parma, Italia. (7 zile, in anul 2017)

 

6. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS.

6.1. Pentru a putea participa la concurs, Participantii trebuie sa accepte conditiile si termenii prevazuti de Regulamentul Oficial prin bifarea unui camp in care isi dau acordul ca aplicatia sa acceseze datele lor furnizate catre Facebook. Prin folosirea aplicatiei, Participantii declara ca au luat la cunostinta de prevederile Regulamentul concursului, sunt de acord cu conditiile acestuia si se obliga sa respecte Regulamentul in mod integral.

6.2. Prin participarea la concurs, Participantii isi exprima acordul implicit cu privire la postarea continutului mesajelor, numele persoanei propuse, impreuna cu poza de Facebook sau poza incarcata si numele utilizat de acestia pe Facebook.com pe www.meritiunbravo.ro.

 

7. FRAUDE. LITIGII

7.1. Organizatorul este indreptatit sa ia orice masura necesara in cazul tentativelor de frauda a sistemului, de abuz sau de influentare in mod negativ a imaginii Organizatorului sau societatilor partenere.

7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida fiecare mesaj de felicitare prin verificarea datelor de identificare declarate de Participanti la inscriere – cu cele atestate de actul acestora de identitate.

7.5. Participantul are voie sa intre in campanie cu un singur cont creat pe Facebook.

7.6. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca rezolvarea diferendului nu este posibila pe cale amiabila, partile il vor inainta spre solutionare instantelor competente in jurisdictia carora se afla sediul Organizatorului.

 

8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana in vederea participarii la Promotie.

8.2. Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

8.3. Furnizarea datelor este facultativa si se face in scopul participarii la Concurs.

8.4. Refuzul dumneavoastra determina neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastra in baza de date a Organizatorului si implicit neparticiparea la Concurs.

8.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.

8.6. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Organizator si nu sunt comunicate altor destinatari. Cu toate acestea, in cazul in care veti fi desemnat castigator al unor premii atribuite de Organizator ca urmare a desfasurarii Concursului, datele dumneavoastra (nume, prenume, premiul castigat) vor fi afisate pe pagina web a Organizatorului si/sau pe paginile web si in publicatiile dedicate Concursului. De asemenea, in cazul castigatorilor unor premii a caror valoare depaseste pragul de 600 lei/premiu, Organizatorul are, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, obligatia legala de a calcula, retine si vira impozitul pe venituri din premii, precum si de a completa Declaratia 205 - "Declaraţie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit" (aprobata prin Ordinul 2017/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 20/01/2006), in cadrul careia se solicita: numele si prenumele beneficiarului de venit precum si codul numeric personal al acestuia.

8.7. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de (i) dreptul de acces la date (art.13) , (ii) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) , (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) , (iv) dreptul de a va adresa justitiei (art.18) , şi (v) dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor (art.15) *.

8.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata societatii SC THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SRL (in atentia departamentului Marketing), De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

9. ALTE CLAUZE

9.1. Patricipantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declarative.

9.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale felicitarilor acordate ca urmare a cumpararii.

9.3. Organizatorul nu isi va asuma raspunderea pentru situatii cum ar fi, dar fara a se limita la:

  • Neinscrierea pe pagina web indicata ca urmare a defectiunilor tehnice independente de vointa Organizatorului;
  • Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs;
  • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, ale serviciilor Facebook sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile la promotie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective nu vor fi validate.